CẬP NHẬT THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

can-cap-nhat-thong-tin-khi-co-su-thay-doi

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản quan trọng nhất đối với tất cả các doanh nghiệp. Là căn cứ cho sự thành lập hợp pháp của tổ chức đó. Vì vậy, thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

Đăng Ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần

cong-ty-co-phan-duoc-nhieu-thuong-nhan-lua-chon

Công ty cổ phần được nhiêu thương nhân lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp bởi khả năng huy động vốn linh hoạt và không giới hạn số lượng thành viên tối đa như công ty TNHH. Về cơ bản, thủ tục thành lập công…

Điều kiện cần và đủ để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

nhung-luu-y-khi-thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam tại thời điểm này thì thủ tục đã đơn giản hơn rất nhiều. Cùng với sự tham gia vào các tổ chức thương mại thế giới TPP, WTO, Asian,… với mong muốn kêu gọi…

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

co-dong-sang-lap-la-cac-co-dong-dau-tien-cua-cong-ty

Cổ đông sáng lập là người sở hữu ít nhất một cổ phần và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Trong quá trình hoạt động, cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ…

KIỂM TRA TÍNH HỢP PHÁP CỦA HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

can-tra-cuu-nganh-nghe-kinh-doanh-cua-don-vi-xuat-hoa-don

Kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào là nghiệp vụ cơ bản ở vị trí kế toán doanh nghiệp. Việc kiểm tra này nhằm mục đích phát hiện sớm các lỗi trên hóa đơn để điều chỉnh kịp thời, tránh các rắc…

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI

nguyen-tac-co-ban-va-thong-nhat-cua-bao-hiem-xa-hoi

Theo quy định tại khoản 1, điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội thì “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau,…

Đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ thành công của nhãn hiệu

su-dung-dau-hieu-tuong-tu-nhan-hieu-da-dang-ky-la-hanh-vi-trai-phap-luat

Để Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ thành công, nghĩa là được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền thì Nhãn hiệu đó phải thỏa mãn các điều kiện nhất định theo pháp luật. Trong bài viết này, chúng tôi tư vấn một cách tổng…

Doanh nghiệp khởi nghiệp nên chọn loại hình nào?

cac-loai-hinh-doanh-nghiep

Bên cạnh các vấn đề như vốn điều lệ, thành viên, địa chỉ trụ sở,…thì loại hình doanh nghiệp khi thành lập là vấn đề khiến các nhiều doanh nhân băn khoăn. Loại hình doanh nghiệp rất quan trọng bởi vì nó liên quan đến…

Kế toán đã biết những thông tin liên quan đến hóa đơn này chưa?

hoa-don-co-hai-loai-la-hoa-don-giay-va-hoa-don-dien-tu

Hóa đơn là một bộ phận mà bạn không được quyền lơ là trong quá trình làm nghề kế toán. Bởi vì đó không chỉ là loại chứng từ quan trọng bậc nhất có thể ảnh hưởng đến tất cả các số liệu của công…