Dịch vụ kế toán thuế cần thực hiện những công việc gì?

thue-gia-tri-gia-tang

Một công ty lớn hay nhỏ đều nhận biết được tầm quan trọng của kế toán thuế. Mặc dù nhiều Doanh nghiệp đã có kế toán nhưng vẫn thuê kế toán thuế ở các công ty khác để làm về thuế và báo cáo tài chính riêng. Để hiểu rõ hơn về vai trò của kế toán thuế như thế nào thì bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết sau đây nhé.

Khái niệm Kế toán thuế

Kế toán thuế là công việc của kế toán, nó đóng vai trò như là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà nước. Công việc của kế toán thuế giúp cho nhà nước quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần, đồng thời cũng giúp cho doanh nghiệp kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng, minh bạch. Để hiểu hơn về kế toán thuế chúng ta cần tìm hiểu thêm về một số chính sách thuế được áp dụng hiện nay.

ke-toan-thue-dong-vai-tro-quan-trong-doi-voi-moi-doanh-nghiep

Kế toán thuế đóng vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp

Kế toán thuế bao gồm những gì?

 – Thuế giá trị gia tăng: Đây là 1 loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam. Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đều phải chịu thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng.

thue-gia-tri-gia-tang

Thuế giá trị gia tăng

– Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) :  Là 1 loại thuế gián thu tính trên giá bán chưa có thuế tieu thu đặc biệt đối với một số mặt hàng nhất định mà doanh nghiệp sản xuất hoặc thu trên giá nhập khẩu và thuề nhập khẩu đối với 1 số mặt hàng nhập khẩu. Đối tượng chịu thuế: kinh doanh dịchvụ, 1 số sản phẩm và 1 số mặt hàng nhập khẩu theo qui định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng nộp thuế: đối tượng kinh doanh dịch vụ, sản phẩm, hàng hoá chịu thuế TTĐB. Mối mặt hàng chịu thuế TTĐB chỉ chịu thuế 1 lần, đối với những mặt hàng nhập khẩu, khi nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB thì khi bán ra không phải nộp thuế TTĐB nữa.

– Thuế Xuất nhập khẩu (XNK):Đây là loại thuế trực thu, tính trực tiếp trên trị giá của các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu của doanh nghiệp.  Đối tượng chịu thuế là các hàng hoá XNK của các doanh nghiệp trong và ngoài nước XNK qua biên giới Việt Nam. Đối tượng nộp thuế là mọi doanh nghiệp XNK các hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá chịu thuế XNK.

thue-xuat-nhap-khau

Thuế Xuất nhập khẩu

– Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Đây là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hợp đồng sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Đối tượng nộp thuế bao gồm tất cả các doanh nghiệp SXKD hàng hoá dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế.

– Thuế thu nhập cá nhân: Đây là thuế trực thu, thu dựa trên thu nhập của những người có thu nhập cao. Đối tượng nộp thuế là tất cả công dân Việt Nam ở trong nước hoặc nước ngoài có thu nhập cao hoặc là người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam.

– Thuế tài nguyên: Đây là loại thuế trực thu được tính dựa trên việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên hay là tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước qui định. Đối tượng chịu thuế bao gồm: các loại khoáng sản kim loại, các loại than mỏ, than bùn, dầu khí, thủy sản tự nhiên, khí đốt, khoáng sản tự nhiên, và các loại tài nguyên khác như VLXD tự nhiên. Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai thác tài nguyên để phục vụ cho hợp đồng sản xuất kinh doanh. Thuế nhà đất, tiền thuê đất là tất cả các tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình thì đều phải nộp thuế nhà đất. Tất cả các tổ chức, các cá nhân thuê quyền sử dụng đất thuộc quản lý của Nhà nước đều phải nộp tiền thuê đất theo qui định. Căn cứ xác định thuế theo khung giá qui định của Nhà nước.

– Các loại thuế khác: Thuế trước bạ là mọi trường hợp chuyển dịch về quyền sở hữu hoặc sử dụng về nhà đất, phương tiện vận tải,… đều phải nộp thuế trước bạ. Thuế trước bạ phải nộp khi chuyển dịch về quyền sở hữu tài sản nào được ghi tăng nguyên giá tài sản đó. Thuế môn bài : Hàng năm Nhà nước tiến hành thu thuế môn bài vào đầu năm nhằm mục đích nắm và thống kê các hộ kinh doanh cá thể, các DN.

Công việc định kỳ của một kế toán thuế phải làm :

– Nộp thuế claf vào hậm nhất ngày 20 hàng tháng :

+ Nộp tờ khai thuế GTGT và bảng báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp trong tháng vừa qua. Trong đó, hóa đơn đầu ra phải kê ngay còn hóa đơn đầu vào muốn được khấu trừ thuế GTGT thì tại thời điểm kê khai kế toán không được chậm quá 6 tháng kể từ tháng phát sinh ra hóa đơn GTGT đó.

+ Nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý vừa qua.

– Nộp thuế chậm nhất là vào ngày 31 / 3 hàng năm :

+ Kế toán phải nộp báo cáo tài chính của năm vừa qua.

cong-viec-dinh-ky-cua-mot-ke-toan-thue

Công việc định kỳ của một kế toán thuế

Kế toán thuế có trách nhiệm:

– Kế toán phải trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

– Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT cùng với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng doanh nghiệp.

– Kế toán cần phải kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu của doanh nghiệp.

– Hàng tháng kế toán phải lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của doanh nghiệp và phân loại theo thuế suất.

– Hàng tháng ké toán ần lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Công ty theo đúng tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

– Kế toán có trách nhiệm theo dõi và báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của doanh nghiệp.

– Phải cùng phối hợp với kế toán tổng hợpđể đối chiếu số liệu báo cáo thuế.

– Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

– Lập hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp khi có phát sinh.

– Lập báo cáo tổng hợp thuế cho doanh nghiệp theo định kỳ hoặc đột xuất.

– Kiểm tra hóa đơn đầu vào và đánh số thứ tự để có thể dễ tìm và thuận lợi cho việc phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.

– Hàng tháng kế toán cần phải đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở toán công ty.

– Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế của doanh nghiệp để báo cáo cục thuế.

– Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

– Cần phải kiểm tra đối chiếu biên bản trả nhận hàng của doanh nghiệp để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.

– Cập nhật kịp thời các thông tin mới về Luật thuế để soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty để cơ sở biết thực hiện.

– Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơncủa doanh nghiệp.

– Hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

– Cập nhật và lập giấy báo công nợ cho doanh nghiệp.

trach-nhiem-cua-mot-ke-toan-thue

Trách nhiệm của một kế toán thuế

Kế toán thuế có quyền:

– Đề xuất những hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần được điều chỉnh hoặc thanh hủy theo đúng qui định của Luật thuế hiện hành.

– Nhận xét và đánh giá chính xác khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán.

– Hướng dẫn KYCS thực hiện công việc kê khai và báo cáo thuế theo đúng quy định.

– Hoàn thành các công việc khác có liên quan đến thuế.

– Nhận hoặc trao đổi thông tin cần thiết với kế toán cơ sở nội bộ.

la-sun-dia-chi-cung-cap-dich-vu-ke-toan-thue-uy-tin

LaSun – Địa chỉ cung cấp dịch vụ kế toán thuế uy tín

Công ty luật laSun với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quý công ty thực hiện các thủ tục về việc thực hiện kế toán thuế và các dịch vụ liên quan tốt nhất. Quý khách hàng có thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết cùng những giải pháp tốt nhất. Hi vọng với những chia sẻ trên đây có thể giúp ích được cho bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *