KIỂM TRA TÍNH HỢP PHÁP CỦA HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

can-tra-cuu-nganh-nghe-kinh-doanh-cua-don-vi-xuat-hoa-don

Kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào là nghiệp vụ cơ bản ở vị trí kế toán doanh nghiệp. Việc kiểm tra này nhằm mục đích phát hiện sớm các lỗi trên hóa đơn để điều chỉnh kịp thời, tránh các rắc…

Kế toán đã biết những thông tin liên quan đến hóa đơn này chưa?

hoa-don-co-hai-loai-la-hoa-don-giay-va-hoa-don-dien-tu

Hóa đơn là một bộ phận mà bạn không được quyền lơ là trong quá trình làm nghề kế toán. Bởi vì đó không chỉ là loại chứng từ quan trọng bậc nhất có thể ảnh hưởng đến tất cả các số liệu của công…