THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

co-dong-sang-lap-la-cac-co-dong-dau-tien-cua-cong-ty

Cổ đông sáng lập là người sở hữu ít nhất một cổ phần và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Trong quá trình hoạt động, cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình. Tuy nhiên, việc chuyển  nhượng này không phải tại mọi thời điểm đều như nhau. Do đó, cổ đông và doanh nghiệp cần nắm để tránh mất thời gian khi làm thủ tục.

co-dong-sang-lap-la-cac-co-dong-dau-tien-cua-cong-ty
Cổ đông sáng lập là các cổ đông đầu tiên của công ty

Chuyển nhượng cổ phần trong vòng  3 năm kể từ ngày công ty thành lập

Hiện pháp luật doanh nghiệp có một số ràng buộc nhất định đối với cổ đông sáng lập trong việc chuyển nhượng. Cụ thể, trong vòng 3 năm kể từ ngày công ty thành lập, cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác. Trường hợp cổ đông sáng lập đó muốn chuyển nhượng cho người khác thì phải được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông.

dai-hoi-dong-co-dong-quyet-dinh-viec-chuyen-nhuong-co-phan
Đại hội đồng cổ đông quyết định việc chuyển nhượng cổ phần

Cổ đông sáng lập là những người giữ vai trò chủ chốt trong công ty.Quy định này nhằm giữ sự ổn định cho công ty cổ phần trong thời gian đầu hoạt động. Tránh sự xáo trộn thành phần cổ đông.

Chuyển nhượng cổ phần sau 3 năm kể từ ngày công ty thành lập

Sau 3 năm kể từ ngày thành lập công ty, cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác mà không cần sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý:

  • Việc chuyển nhượng cổ phần của công ty có thể được quy định khác trong điều lệ của công ty. Vì vậy, cổ đông và doanh nghiệp phải căn cứ đồng thời điều lệ công ty và quy định của pháp luật để áp dụng cho chính xác.
  • Khi chuyển nhượng cổ phần, doanh nghiệp phải làm thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. Cụ thể là thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty do chuyển nhượng cổ phần.
  • Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng cổ phần sẽ làm phát sinh nghĩa cụ nộp Thuế Thu nhập cá nhân đối với người chuyển nhượng. Theo đó, người chuyển nhượng phải liên hệ cơ quan thuế quản lý để nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN và nộp thuế TNCN.

LASUN cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần. Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi là sự nhanh chóng và chính xác về mặt pháp lý. Điều này là nhờ vào đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả và kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *